گرفت ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گرفت: ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی اختلال تلفنی 4 مرکز مخابرات پایتخت کشور عزیزمان ایران , فردا

ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی الغدیر، شهید عربسرخی، خبر نور و شهید عاطف جهت انجام عملیات کابل برگردان با نشانه توسعه شبکه کابلی از فردا مختل می شود.

اختلال تلفنی 4 مرکز مخابرات پایتخت کشور عزیزمان ایران , فردا

فردا؛ اختلال تلفنی 4 مرکز مخابرات تهران

عبارات مهم : شماره

ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی الغدیر، شهید عربسرخی، خبر نور و شهید عاطف جهت انجام عملیات کابل برگردان با نشانه توسعه شبکه کابلی از فردا مختل می شود.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی مخابرات منطقه پایتخت کشور عزیزمان ایران امروز (دوشنبه) اعلام کرد ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره های 3300تا 3304، 3343، 3662و3368 تا 3373 در محدوده محلاتی، زمزم، نبرد جنوبی و 35 متری کوثر با اختلال روبرو می شود.

اختلال تلفنی 4 مرکز مخابرات پایتخت کشور عزیزمان ایران , فردا

در مرکز مخابرات شهید عربسرخی با پیش شماره های 3337تا3339و 3374 تا 3377 در محدوده خیابان های فداییان اسلام، غیبی و کوچه زهتاب اختلال ایجاد می شود.

در مرکز مخابرات خبر نور با پیش شماره های 4440 تا 4449، 4427، 4429، 4604، 4460 تا 4462و4489 در محدوده اشرفی اصفهانی، امیرابراهیم، 22 بهمن و باهنر اختلال ارتباطی رخ می دهد.

در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7729، 7770 تا 7774، 7786 تا 7788و7670 در محدوده 180 غربی، فرجام، گلشنی و رشید به مدت سه روز با اختلال همراه است.

ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی الغدیر، شهید عربسرخی، خبر نور و شهید عاطف جهت انجام عملیات کابل برگردان با نشانه توسعه شبکه کابلی از فردا مختل می شود.

اطلاعات انتشار یافته از دفتر بررسی های فنی و اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1395نشان می دهد در فاصله زمانی سی ام مهرماه تا آخر آذرماه پارسال، 50 هزار و 306 شماره تلفن ثابت به مجموع شماره تلفن های دایری کشور اضافه شد.

ضریب نفوذ تلفن ثابت کشور تا آخر آذرماه 38.52 درصد اعلام شد، در حالی که این رقم تا آخر مهرماه پارسال 38.21 درصد بود و نشان دهنده رشد ضریب نفوذ این وسیله ارتباطی در کشور است.

همچنین شمار مشترکان پهن باند ثابت کشور تا آخر آذرماه پارسال به 9 میلیون و 318 هزار و 943 یکسان رسید و شمار تلفن های همگانی ثابت کشور تا آخر آذرماه پارسال نیز 121 هزار و 443 دستگاه اعلام شد.

اختلال تلفنی 4 مرکز مخابرات پایتخت کشور عزیزمان ایران , فردا

49 هزار و 14 دِه تا آخر آذرماه 1395 از تلفن ثابت برخوردار شدند.

ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی الغدیر، شهید عربسرخی، خبر نور و شهید عاطف جهت انجام عملیات کابل برگردان با نشانه توسعه شبکه کابلی از فردا مختل می شود.

واژه های کلیدی: شماره | مخابرات | مخابرات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs