گرفت ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گرفت: ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی مدیرعامل خبر رسان تلگرام انتقال سرورها به کشور عزیزمان ایران را تکذیب کرد

پاول دورف، مدیر تلگرام، می گوید خبر رسان تلگرام هیچ یک از سرورهایش را یا هیچ سروری را که اطلاعات بازدیدکنندگان روی آن باشد، به کشور عزیزمان ایران انتقال یافته

مدیرعامل خبر رسان تلگرام انتقال سرورها به کشور عزیزمان ایران را تکذیب کرد

مدیرعامل خبر رسان تلگرام انتقال سرورها به کشور عزیزمان ایران را تکذیب کرد

عبارات مهم : اخبار

پاول دورف، مدیر تلگرام، می گوید خبر رسان تلگرام هیچ یک از سرورهایش را یا هیچ سروری را که اطلاعات بازدیدکنندگان روی آن باشد، به کشور عزیزمان ایران انتقال یافته نمی کند.

مدیرعامل خبر رسان تلگرام انتقال سرورها به کشور عزیزمان ایران را تکذیب کرد

اخبار اجتماعی – ایلنا

پاول دورف، مدیر تلگرام، می گوید خبر رسان تلگرام هیچ یک از سرورهایش را یا هیچ سروری را که اطلاعات بازدیدکنندگان روی آن باشد، به کشور عزیزمان ایران انتقال یافته

واژه های کلیدی: اخبار | ایران | انتقال | تلگرام | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs