گرفت ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گرفت: ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی بخشی از پرسشها ناشی از بارش برف به علت ضعف امکانات است / نجفی

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: از روز گذشته در ارتباط با گرمخانه شهرداری و بعضی محلات دیگر که می شد به عنوان گرمخانه استفاده کنیم، به همه مناطق آماده باش

بخشی از پرسشها ناشی از بارش برف به علت ضعف امکانات است / نجفی

نجفی: بخشی از پرسشها ناشی از بارش برف به علت ضعف امکانات است

عبارات مهم : امکانات

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: از روز گذشته در ارتباط با گرمخانه شهرداری و بعضی محلات دیگر که می شد به عنوان گرمخانه استفاده کنیم، به همه مناطق آماده باش اعلام کرده بودیم تا به خاطر سرمای دیشب، کسی در بیرون از منزل و در خیابان ها به عنوان کارتن خواب یا هر عنوان دیگر، حضور نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی افزود: از ساعت ۲۰:۳۰ شب گذشته که برف شروع شد، حدود ۱۲۰۰ خودروی برف روب و ۲۰۰۰ کارگر و ۱۶۳ سایت برف روبی و ۳۵۰۰ مخزن مخصوص شن همه خوشبختانه آماده باش کامل بوده و به خاطر آینده نگری های هواشناسی از قبل آماده بودند و کار خودشان را در کنار پلیس راهور شروع کردند.

بخشی از پرسشها ناشی از بارش برف به علت ضعف امکانات است / نجفی

وی ادامه داد: از قبل هواشناسی بارش شدید برف را اعلام کرده بود و به همین جهت نیز من هم دستور آماده باش کامل را داده بودم.

به گزارش شهرنوشت، نجفی تاکید کرد: بخشی از پرسشها پیش آمده در پی بارش شدید برف طبیعی است و بخشی دیگر به ضعف امکانات باز می گردد.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: از روز گذشته در ارتباط با گرمخانه شهرداری و بعضی محلات دیگر که می شد به عنوان گرمخانه استفاده کنیم، به همه مناطق آماده باش

واژه های کلیدی: امکانات | هواشناسی | روز گذشته | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs