گرفت ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گرفت: ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی اجاره‌داری حرفه‌ای گره‌ها راخواهدگشود؟ ، آدرس‌دهی غلط در بازار مسکن

کارشناسان بازار مسکن معتقدند ترویج اجاره داری حرفه ای مسکن هیچ نقشی در کم کردن قیمت مسکن نداشته و دولت به جای کم کردن قیمت؛ زیاد کردن عرضه را با تشویق به عرضه م

اجاره‌داری حرفه‌ای گره‌ها راخواهدگشود؟ ، آدرس‌دهی غلط در بازار مسکن

آدرس دهی غلط در بازار مسکن/اجاره داری حرفه ای گره ها راخواهدگشود؟

عبارات مهم : اجاره

کارشناسان بازار مسکن معتقدند ترویج اجاره داری حرفه ای مسکن هیچ نقشی در کم کردن قیمت مسکن نداشته و دولت به جای کم کردن قیمت؛ زیاد کردن عرضه را با تشویق به عرضه منزل خالی پیش می کشد.

به گزارش مهر، اخیرا تعدادی از تئوریسین های اقتصادی دولت عنوان اجاره داری حرفه ای مسکن را پیش کشیده و خواهان ایجاد شرکت های مخصوص جهت رهن و اجاره مسکن شده است اند.

استدلال این افراد جهت تشکیل شرکتهای فوق الذکر، دو عنوان «امکان ورود منزل های خالی به بخش مسکن» و نیز «از سرمایه ای خارج شدن کالای مسکن و تبدیل شدن آن به کالای مصرفی» است که نتیجه هر دوی این مباحث، امکان ایجاد تعادل در بازار مسکن و جلوگیری از زیاد کردن قیمت هاست.

اجاره‌داری حرفه‌ای گره‌ها راخواهدگشود؟ ، آدرس‌دهی غلط در بازار مسکن

همچنین از منظر این تئوریسین های اقتصادی طرفدار بازار آزاد، ترویج اجاره داری حرفه ای مسکن می تواند از احتکار مسکن جلوگیری کرده و با توجه به اینکه در سال آینده احتمال بازگشت رکود مسکن (در حوزه خرید و فروش) آینده نگری می شود، با استفاده از این روش (اجاره داری حرفه ای) بخش بیشتری از واحدهای مسکونی موجود وارد تناوب مصرف می شوند که در نتیجه، می تواند از سنگینی رکود مسکن بکاهد.

مشاور آخوندی: بازار اجاره داری حرفه ای وقت تازه سرمایه گذاری در مسکن

کارشناسان بازار مسکن معتقدند ترویج اجاره داری حرفه ای مسکن هیچ نقشی در کم کردن قیمت مسکن نداشته و دولت به جای کم کردن قیمت؛ زیاد کردن عرضه را با تشویق به عرضه م

حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در همایشی با عنوان بررسی آینده بخش مسکن با تشریح «ویژگی پرش قیمت مسکن در بهمن ماه»، اعلام کرد: پرش بیش از ۲۰ درصدی قیمت در بهمن ماه ناشی از استمرار رکود طی سال های متوالی، رشد منفی قیمت واقعی مسکن، تورم انتظاری و کم کردن رفتارهای سفته بازانه بوده هست، بنابراین این پرش قیمتی جهت سال آینده قابل استمرار نیست.

وی افزود: هرچند در صورتی که سرمایه گذاران ساختمانی نسبت به اولویت بخشی به الگوی کوچک سازی در بازار مسکن و پاسخ به تقاضای غالب در این بازار در حجم مناسب اقدام نکنند، بازار مسکن از این ناحیه آسیب پذیر خواهد شد.

به گفته عبده تبریزی، این درحالی است که هنوز هم در بازار املاک تجاری و مسکن لوکس حباب قیمتی وجود دارد.

اجاره‌داری حرفه‌ای گره‌ها راخواهدگشود؟ ، آدرس‌دهی غلط در بازار مسکن

وی در عین حال بازار اجاره مسکن را به عنوان یک وقت تازه جهت سرمایه گذاران به واسطه راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای مورد تاکید قرار داد.

افشین پروین پور: تورم عمومی و تورم مسکن مانع منزل دار شدن مستأجران

کارشناسان بازار مسکن معتقدند ترویج اجاره داری حرفه ای مسکن هیچ نقشی در کم کردن قیمت مسکن نداشته و دولت به جای کم کردن قیمت؛ زیاد کردن عرضه را با تشویق به عرضه م

افشین پروین پور، عضو شورای عالی مسکن دولت دهم در گفت وگو با خبرنگار مهر راجع به آثار اجاره داری حرفه ای و آثار آن در اقتصاد کلی کشور از یک سو و نیز بخش مسکن از سوی دیگر، با بیان اینکه صنعت اجاره داری در کشور ما حرفه ای نیست گفت: در کشورهای دیگر شرکت های حرفه ای پیشرو در صنعت اجاره داری مسکن وجود دارد و فعالیت آنها به این شکل است که موجر و مستأجر با هم ارتباط مستقیم ندارند. به این معنا که هم فردی که دنبال اجاره مسکن است به سراغ این شرکت ها می رود و هم فردی که مالک است جهت اجاره دادن واحدهای مسکونی خود به این شرکت ها مراجعه می کند.

اجاره داری حرفه ای اقدامی خوب؛ ولی بی تأثیر در بازار مسکن ایران

اجاره‌داری حرفه‌ای گره‌ها راخواهدگشود؟ ، آدرس‌دهی غلط در بازار مسکن

وی ادامه داد: وجود چنین شرکت هایی باعث می شود تا موجر و مستأجر هیچ گونه ارتباط مستقیمی با یکدیگر نداشته باشند همچنین در این صنعت، قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی به صورت بلندمدت هست. بنابراین همه دعواهای حقوقی نیز بر عهده همین شرکت است و قراردادها به گونه ای نیست که مالک شخصا بخواهد از مستأجر شکایت کند. همه تضامین مورد نیاز را هم شرکت فعال در این صنعت از متقاضی اجاره واحد مسکونی، دریافت خواهد کرد.

کارشناس مسکن افزود: ترویج این مسأله (اجاره داری حرفه ای مسکن) تأثیری در تثبیت یا کم کردن قیمت مسکن (خرید و فروش) ندارد. این یک روال حرفه ای است که کارها را ساده می کند. اگرچه صنعت اجاره داری حرفه ای اقدام مثبتی است ولی نباید از آن برداشت اشتباه داشت.

وی با اشاره به بیانات اخیر بعضی کارشناسان مسکن و مسئولان این حوزه مبنی بر امکان بازارپذیر کردن منزل های خالی و درنتیجه تثبیت یا کم کردن قیمت مسکن با استفاده از ورود این واحدها به بازار اجاره داری حرفه ای مسکن گفت: این کار باعث از بین رفتن سوداگری در بخش مسکن نمی شود.

تمایل ایرانی ها به منزل دار شدن، ریشه فرهنگی دارد

عضو شورای عالی مسکن دولت دهم علت نابسامان بودن اوضاع بازار مسکن کشور ما را دو عنوان «فرهنگ مالکیت خواه مسکن از سوی مردم» و «اثرگذاری اقتصادی بخش مسکن بر اقتصاد خانوار» بیان کرد و اظهار داشت: مردم ما از نظر فرهنگی علاقه مندند مالک باشند به همین علت هیچ اقدامی جز اینکه کاری کنیم تا مردم منزل دار شوند، مؤثر نیست. ولی این فرهنگ در سایر کشورها وجود ندارد و جهت مردم مالک و مستأجر بودن تفاوتی ندارد. تا زمانی که این فرهنگ بر شهروندان ایرانی حاکم هست، تلاش جهت مصرفی کردن مسکن بسیار سخت خواهد بود و مسکن همواره به عنوان کالای سرمایه ای باقی می ماند.

پروین پور بیان کرد: به عنوان مثال در کشور هلند، شهرداری ها تعداد زیادی واحد مسکونی دارند و این واحدها را به مردم اجاره می دهند بنابراین جهت مردم عنوان مالک بودن و منزل دار شدن، مسأله حیاتی و آینده سازی نیست.

تورم مسکن، آینده این بخش را غیرقابل آینده نگری کرده است

وی راجع به داشتن نگاه اقتصادی به مسکن در کشور ما افزود: ما در کشور عزیزمان ایران دو نوع تورم داریم که مشمول بر تورم عمومی در کل اقتصاد و نیز تورم مسکن می شود. این عنوان باعث می شود کسانی که در کشور عزیزمان ایران مستأجر هستند، مرتبا با گذشت زمان، زیان می بینند و ادامه اوضاع مستأجری باعث ضرر اقتصادی به خانوار می شود. به معنای دیگر تورم عمومی اقتصاد باعث می شود تا از ارزش پولی که به عنوان ودیعه نزد مالک (موجر) دارند مرتبا کاسته شود از سوی دیگر تورم بخش مسکن هم باعث می شود تا از خرید واحد مسکونی ناتوان تر شوند. ضمن اینکه به علت اوج بودن اجاره ها، امکان بعد انداز جهت خرید مسکن نیز ندارند.

اجاره داری حرفه ای در کشور عزیزمان ایران بی معنی است

مدیرگروه مطالعات مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: مجموعه این اتفاقات باعث می شود خانوارها از هیچ تلاشی جهت منزل دار شدن دریغ نکنند. به معنای دیگر خانوارهای ایرانی حاضرند هر مشکل را به جان بخرند تا بتوانند صاحب مسکن شوند. این نشان می دهد میل به به مالک شدن در کشور عزیزمان ایران علاوه بر ریشه های فرهنگی، دلایل اقتصادی هم دارد. این در حالی است که در کشورهای پیشرو در حوزه اجاره داری حرفه ای، از آنجایی که تورم یا وجود ندارد یا بسیار پایین هست، امکان عقد قراردادهای بلندمدت اجاره مسکن وجود دارد. ولی به علت غیر قابل آینده نگری بودن تورم عمومی و تورم مسکن در ایران، امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره مسکن وجود ندارد.

وی راه حل کنترل تورم مسکن را ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا عنوان و اظهار کرد: باید شرایط عرضه مسکن به گونه ای باشد که هر متقاضی بالقوه خرید مسکن بتواند در مناسب ترین وقت به واحد مسکونی میان قیمتی دسترسی داشته باشد. این متقاضیان هم می تواند مشمول بر مستأجرانی که مایلند منزل دار شوند، باشد و هم می تواند زوجین جوان و منزل اولی ها را دربربگیرد. در حال حاضر نوسازی بافت های فرسوده عالی ترین روش جهت تولید و عرضه مسکن به تعداد زیاد است تا همه تقاضاهای خرید را پوشش دهد. در این صورت است که خانوارها این امکان را دارند تا با شرایط ساده و در شرایط تثبیت اقتصادی صاحب منزل شوند.

اجاره نشینی در کشور عزیزمان ایران اضطراری است نه انتخابی

به گفته پروین پور اوج بودن عرضه مسکن هم باعث از بین بردن سفته بازی و دلالی در بخش مسکن می شود هم حباب قیمتی را از بین می برد و هم نظر عمومی در خصوص سرمایه ای بودن ملک را تعدیل می کند. منطقی شدن قیمت مسکن در سایه اوج بودن عرضه، از سوی دیگر این شرایط را نیز فراهم خواهد کرد که هر خانواده ای با هر سطح درآمدی بتواند میان منزل دار شدن یا مستأجر بودن را به آسانی گزینش کند. ولی در حال حاضر اجاره نشینی در کشور عزیزمان ایران اضطراری است نه انتخابی؛ چون بخش زیادی از مردم علاقه مندند مالک باشند ولی به علت غیر منطقی و حبابی بودن قیمت مسکن، نمی توانند از اجاره نشینی به سمت مالکیت عوض کردن اوضاع بدهند.

وی تأکید کرد: بنابراین این بیانات که توسعه اجاره داری حرفه ای می تواند در کم کردن یا تثبیت قیمت مسکن مؤثر باشد به هیج وجه صحبت درستی نیست. دولت باید با استفاده از روش های متفاوت از زیاد کردن ناگهانی و جهشی قیمت مسکن که عمدتا قابل آینده نگری هم نیست و با کوچکترین رونقی در بازار، شاهد زیاد کردن ناگهانی مسکن هستیم، جلوگیری کند تا مردم بتوانند منزل دار شوند نه اینکه اجاره داری حرفه ای را به بازار خرید و فروش مسکن پیوند بدهند.

کارشناس مسکن: اجاره داری حرفه ای می تواند منزل های خالی را بازارپذیر کند

حمیدرضا چراغی کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به نظر می رسد مرتبط دانستن بحث اجاره داری حرفه ای با منزل های لوکس از سوی این اقتصاددان و کارشناس اقتصاد مسکن می تواند نوعی ارائه راهکار و ارسال پالس های مثبت از سوی سیاستگذاران بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی جهت سوق دادن عنوان لاینحل منزل های لوکس و خالی به بازار مسکن باشد تا با ورود سرمایه گذاران مسکن به بازار اجاره داری حرفه ای، هم این بخش را تقویت کنند، هم سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز تازه توجیه پذیر شود و هم عنوان دو و نیم میلیون منزل خالی در کشور که ۵۰۰ هزار واحد آن در پایتخت کشور عزیزمان ایران واقع شده است است و همواره از ابتدای دولت یازدهم به عنوان یک معضل از سوی وزیر راه و شهرسازی و سایر دست اندرکاران بخش مسکن مطرح شده، تا حدودی برطرف شود.

واژه های کلیدی: اجاره | ایران | بازار | ایرانی | اقتصادی | سال آینده | سرمایه گذار | سرمایه گذاری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs