گرفت ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گرفت: ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا در راه صنعت ریلی کشور عزیزمان ایران

شرکت راه آهن از ادامه مذاکرات کشور عزیزمان ایران با کشورهایی چون آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا جهت حضور و همکاری آنها در صنعت ریلی کشور عزیزمان ایران

آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا در راه صنعت ریلی کشور عزیزمان ایران

آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا در راه صنعت ریلی ایران

عبارات مهم : ایران

شرکت راه آهن از ادامه مذاکرات کشور عزیزمان ایران با کشورهایی چون آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا جهت حضور و همکاری آنها در صنعت ریلی کشور عزیزمان ایران خبر داده است.

به گزارش ایسنا، بعد از آنکه با نهایی شدن مذاکرات ابتدایی راه آهن کشور عزیزمان ایران توانست در طول سال های گذشته اقداماتی را به منظور اصلاح سطح سرمایه گذاری بخش های غیردولتی داخلی و خارجی در شبکه ریلی انجام دهند، حالا وقت آن رسیده که بسیاری از کارها گذشته به نتیجه های نهایی نزدیک شوند.

آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا در راه صنعت ریلی کشور عزیزمان ایران

یکی از مهم ترین این محورها توسعه کریدورهای ریلی داخلی و اتصال ریل کشور عزیزمان ایران به همسایگان شمالی، شرقی و غربی کشور است که بعضی از آنها به نتیجه های نهایی رسیدند و بعضی دیگر در مراحل نهایی کار به سر می برند.

در این زمینه معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن اعلام کرده که یکی از مهم ترین راهبردهای کشور عزیزمان ایران در زمینه ی توسعه شبکه حمل و نقل ریلی بحث فعال سازی کریدورهای ترانزیتی است که در این زمینه یکی از مهم ترین پروژه ها بحث اتصال راه آهن آستارا – آستارا میان دو کشور کشور عزیزمان ایران و آذربایجان است که با همکاری دو طرف در حال پیگیری است و این امید وجود دارد که در آینده نه چندان دور به بهره برداری کامل برسد.

شرکت راه آهن از ادامه مذاکرات کشور عزیزمان ایران با کشورهایی چون آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا جهت حضور و همکاری آنها در صنعت ریلی کشور عزیزمان ایران

در کنار آن راه آهن وعده داده از سرمایه گذاران بخش شخصی ریلی نیز حمایت های کاملی انجام دهد.

طبق برآوردهای صورت گرفته با تعامل وزارت نفت قرار 5.7 میلیارد دلار از محل صرفه جویی در مصرف سوخت به سرمایه گذاری های حمل و نقل ریلی در پنج سال آینده تخصیص داده شده است پیدا کند که طبق اعلام معاون شرکت راه آهن نخستین قرارداد آن در امسال به امضاء رسیده و می تواند به مرحله اجرا برسد.

در کنار بخش شخصی داخلی راه آهن کشور عزیزمان ایران به دنبال آن است که در حوزه استفاده از توان شرکت های خارجی نیز کارها خود را با قدرت پیگیری کند. یکی از مهم ترین پرسشها در نظر گرفته شده است جهت این عنوان استفاده از فاینانس و همچنین دانش کشورهای خارجی در راه آهن کشور عزیزمان ایران است.

آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا در راه صنعت ریلی کشور عزیزمان ایران

در این زمینه معاون راه آهن گفته مذاکره با کشورهای ایتالیا و اسپانیا در زمینه احداث خطوط پرسرعت ریلی، کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا جهت تامین ناوگان پرسرعت و همچنین کشورهای چین و کره جنوبی در زمینه ی تامین ناوگان مسافری و حومه ای ادامه دارد. همچنین در برقی سازی خطوط نیز کشورهایی مانند روسیه، اوکراین، هند و بعضی از کشورهای اروپایی با کشور عزیزمان ایران در حال مذاکره هستند که با انجام این مذاکرات در آینده نزدیک به مرحله نهایی می رسد.

در این زمینه کشور عزیزمان ایران اعلام کرده استفاده از دانش فنی و تامین تجهیزات همراه با تامین مالی یا فاینانس خواهد بود و استفاده حداکثری از ظرفیت های تولیدی و مهندسی داخلی دیگر اولویتی است که به طور جدی از سوی مقامات ایرانی در مذاکرات فعلی در دستور کار قرار خواهد داشت.

شرکت راه آهن از ادامه مذاکرات کشور عزیزمان ایران با کشورهایی چون آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا جهت حضور و همکاری آنها در صنعت ریلی کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | فرانسه | ایرانی | فرانسه | مذاکرات | استفاده | ایتالیا | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs