گرفت ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گرفت: ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی میزان عیدی 97 کارگران مشخص شد

حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰ هزار تومان جهت سال۹۷است. 

میزان عیدی 97 کارگران مشخص شد

میزان عیدی 97 کارگران مشخص شد

عبارات مهم : کارگران

حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰ هزار تومان جهت سال۹۷است.

به گزارش تسنیم ؛یکی از مهمترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کار در آخر سال میزان پرداخت عیدی و سنوات هست، این موارد کاملا وابسته به میزان پایه حقوق تعیین و پرداخت می شود.

تمامی کارگاه های مشمول قانون کار موظف به پرداخت عیدی و سنوات به هر یک از کارگران خود می باشند، که مبنای محاسبه آن یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش می باشد، و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

میزان عیدی 97 کارگران مشخص شد

همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این بابت جهت هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده است در فوق تجاوز نماید.

با توجه به حقوق و مزایای سال 96 کارگران شرح حقوق و عیدی سال 97کارگران به شرح زیر هست. حداقل عیدی کارگران 1میلیون و 850هزار تومان و حداکثر عیدی 2میلیون و 780 هزار تومان جهت سال97است.

حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰ هزار تومان جهت سال۹۷است. 

واژه های کلیدی: کارگران | عیدی کارگران | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs