گرفت ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گرفت: ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار بین الملل گزارش شرکت ملل راجع به فقر آمریکا مضحک است / نیکی هیلی

سفیر آمریکا در شرکت ملل با انتقاد از گزارش این شرکت راجع به فقر گفت، مضحک است که این نهاد میزان فقر آمریکا را تجزیه و تحلیل کند. 

گزارش شرکت ملل راجع به فقر آمریکا مضحک است / نیکی هیلی

نیکی هیلی: گزارش شرکت ملل راجع به فقر آمریکا مضحک است

عبارات مهم : سیاسی

سفیر آمریکا در شرکت ملل با انتقاد از گزارش این شرکت راجع به فقر گفت، مضحک است که این نهاد میزان فقر آمریکا را تجزیه و تحلیل کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، نیکی هیلی، سفیر آمریکا در شرکت ملل متحد در نامه ای به سناتور برنی سندرز نوشت: بسیار مضحک است که شرکت ملل میزان فقر در آمریکا را بسنجد. گزارشگر خاص وقت و منابع شرکت ملل را اتلاف می کند، توجهات را از بدترین سوء رفتارهای حقوق بشری در دنیا منحرف کرده و در عوض روی ثروتمندترین و آزادترین کشور دنیا متمرکز می شود.

سندرز و تعداد دیگری از قانونگذاران دموکرات در کنگره آمریکا اوایل ماه در نامه ای به هیلی از او درخواست کردند تا نتیجه های گزارشی که مخبر خاص شرکت ملل راجع به فقر شدید و حقوق بشر منتشر کرده بود، به دونالد ترامپ نشان دهد. در این گزارش، سیاست ایالات متحده آمریکا عامل فقر در آن کشور شناسایی شده است بود.

گزارش شرکت ملل راجع به فقر آمریکا مضحک است / نیکی هیلی

در گزارش مذکور آمده است: در نهایت، به خاص در یک کشور ثروتمند مانند ایالات متحده، استمرار فقر شدید یک گزینش سیاسی است که به وسیله قدرت حاکم ایجاد شده است است و با اراده سیاسی می تواند به آسانی از بین بردن شود.

این گزارش می گوید دموکراسی آمریکایی “به طور پیوسته تضعیف” شده است است و در ادامه چندین پیشنهاد جهت چگونگی کم کردن فقر در ایالات متحده ارائه داد. در این توصیه ها آمده هست، شهروندان آمریکایی باید متوجه باشند که مالیات “به نفع آنها” است و ایالات متحده باید حق مواظبت های بهداشتی را به رسمیت بشناسد.

سفیر آمریکا در شرکت ملل با انتقاد از گزارش این شرکت راجع به فقر گفت، مضحک است که این نهاد میزان فقر آمریکا را تجزیه و تحلیل کند. 

سندرز و سایر دموکرات های آمریکا از دولت ترامپ درخواست کردند تا طبق توصیه های گزارش شرکت ملل یک استراتژی به کنگره ارائه کند. ولی نیکی هیلی در پاسخ به سندر از این گزارش انتقاد کرده و آن را “گمراه کننده و با انگیزه های سیاسی” توصیف کرد. سفیر آمریکا نوشت: این گزارش عامدانه پیشرفت در ایالات متحده در مقابله با فقر را نادیده می گیرد و عامدانه از حقایق و آمارهای گمراه کننده در گزارش جانبدارانه اش استفاده کرده هست. شکی نیست که مساله فقر همچنان از نگرانی های جدی در آمریکاست ولی به نفع هیچ طرفی نیست که علل شیوع آن را به غلط بررسی کند.

سناتور سندرز هم در پاسخ به او تاکید کرد، از نظر او شرکت ملل حق دارد راجع به فقر در آمریکا اظهارنظر کند. او نوشت: امیدوارم با من هم عقیده باشید که در کشور ما می توانیم و باید بسیار بهتر عمل کنیم.

گزارش شرکت ملل راجع به فقر آمریکا مضحک است / نیکی هیلی

واژه های کلیدی: سیاسی | انتقاد | آمریکا | گزارشگر | دموکرات | آمریکایی | ایالات متحده | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs