گرفت ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گرفت: ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث راز جنایت در نیمه شب بارانی فاش شد ، قاتل اخراجی بعد از 4 سال در کشور عزیزمان ایران به دام افتاد

مرد افیونی که چهار سال قبل و در یک شب بارانی، همسرش را به قتل رسانده و به ترکیه گریخته بود، به دنبال اخراج ازاین کشور، درایران هم زندانی شد تا اینکه با ردیابی‌ه

راز جنایت در نیمه شب بارانی فاش شد ، قاتل اخراجی بعد از 4 سال در کشور عزیزمان ایران به دام افتاد

قاتل اخراجی بعد از 4 سال در کشور عزیزمان ایران به دام افتاد / راز جنایت در نیمه شب بارانی فاش شد

عبارات مهم : ایران

مرد افیونی که چهار سال قبل و در یک شب بارانی، همسرش را به قتل رسانده و به ترکیه گریخته بود، به دنبال اخراج ازاین کشور، درایران هم زندانی شد تا اینکه با ردیابی های کارآگاهان جنایی پلیس مازندران به دام افتاد.

به گزارش کشور عزیزمان ایران ؛ حدود ساعت 12 شب 29 اردیبهشت سال 92 زنگ اورژانس منطقه کلارآباد به صدا در آمد و مرد جوانی با صدایی لرزان نشانی منزل اش را داد و در خواست کمک کرد،دقایقی بعد وهمزمان با بارش باران شلاقی خودور امدادگران اورژانس برابر منزل ای قدیمی توقف کرد. مأموران اورژانس بعد از چند دقیقه معاینه، فوت زن جوان را تأیید کرده وموضوع را به شوهرش اطلاع دادند.

راز جنایت در نیمه شب بارانی فاش شد ، قاتل اخراجی بعد از 4 سال در کشور عزیزمان ایران به دام افتاد

فرارشبانه

نیروهای اورژانس که با مشاهده اوضاع بهم ریخته منزل و قربانی مشکوک شده است بودند بلافاصله ماجرا را به مأموران پلیس منطقه گزارش کردند ودر حالی که منتظر حضور پلیس بودند ناگهان مرد جوان درفرصتی مناسب به همراه نوزاد 4 ماهه اش ناپدید شد.

زوج مرموز

مرد افیونی که چهار سال قبل و در یک شب بارانی، همسرش را به قتل رسانده و به ترکیه گریخته بود، به دنبال اخراج ازاین کشور، درایران هم زندانی شد تا اینکه با ردیابی‌ه

دقایقی بعد مأموران پلیس خود را به محل اتفاق رسانده و تحقیق دراین باره آغازشد. نخستین بررسی های دکتر قانونی حکایت ازآن داشت که قربانی اتفاق بر اثر برخورد جسمی سخت به سرش از پا در آمده هست. بدهید ترتیب جسد جهت تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی انتقال یافت و تلاش کارآگاهان جنایی جهت دستگیری متهم به قتل فراری کلید خورد. این درحالی بود که بررسی مدارک موجود در منزل ویلایی قدیمی، نشان می داد زن جوان -سمیرا- دوسال قبل ازدواج کرده بود.

مالک منزل ویلایی هم به مأموران گفت: «این زوج از دوماه قبل همراه نوزاد پسرشان به منزل ام نقل مکان کرده بودند.»پدر قربانی جنایت هنگامی که به مازندران فرا خوانده شد به مأموران گفت: «دو سال قبل دخترم با وجود مخالفت های شدید مان با پسر جوانی که به نظر معتاد و متأهل بود ازدواج کرد.آنها بعد از مدت کوتاهی زندگی پنهانی، مدام محل زندگی ارزش را عوض می کردند تا اینکه ناگهان از پایتخت کشور عزیزمان ایران رفتند و دیگر خبری از محل تازه زندگی ارزش نداشتیم تا اینکه خبرکشته شدن دخترم را شنیدم.»

نخستین سرنخ

با توجه به این بیانات به دستور بازپرس خاص قتل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عباس آباد جست و جوها ادامه یافت تا اینکه مشخص شد رامین مدتی قبل ازقتل به اتهام دزدی تحت تعقیب قرارداشته و بازداشت شده است بود.درادامه روشن شد او به خارج از کشورگریخته است.

راز جنایت در نیمه شب بارانی فاش شد ، قاتل اخراجی بعد از 4 سال در کشور عزیزمان ایران به دام افتاد

فراربه ترکیه

مأموران در ادامه کاوش های خود دریافتند مرد فراری همراه نوزادش به طرف مرز ترکیه فرار کرده است،چرا که اعضای خانواده اش در این کشوربه طور موقت اقامت داشتند و قرار بود از آنجا به اروپا بروند.همچنین در تحقیقات برون مرزی مشخص شد متهم فراری مدت کوتاهی بعد از ورود غیر قانونی به خاک ترکیه از سوی پلیس این کشور بازداشت شده است و به تحمل یک سال حبس محکوم شده است بود.

مرد افیونی که چهار سال قبل و در یک شب بارانی، همسرش را به قتل رسانده و به ترکیه گریخته بود، به دنبال اخراج ازاین کشور، درایران هم زندانی شد تا اینکه با ردیابی‌ه

پلیس ترکیه در پاسخ به پلیس کشور عزیزمان ایران اعلام کرد فرد مورد نظر بعد از تحمل مدت زندان به کشور عزیزمان ایران بازگردانده شده است است.این در حالی بود که خانواده اش بعد از فراهم شدن شرایط اقامتشان به آلمان رفته اند.

شناسایی متهم درزندان

با کسب این اطلاعات، یک بار دیگر تجسس ها جهت دستگیری متهم به قتل فراری در داخل مرزهای کشور عزیزمان ایران شروع شد تا اینکه آخر بعد از 4 سال از ماجرای قتل در شب بارانی پلیس جنایی مازندران توانست اطلاعاتی به دست آورد که نشان می داد مردی با همان مشخصات در پایتخت کشور عزیزمان ایران به اتهام دزدی بازداشت شده است و هم اکنون در زندان بسر می برد.

راز جنایت در نیمه شب بارانی فاش شد ، قاتل اخراجی بعد از 4 سال در کشور عزیزمان ایران به دام افتاد

بازجویی از متهم

رامین که آخر بعد از 4 سال از سوی پلیس شناسایی شده است بود در جریان بازجویی های مقدماتی منکر اطلاع ازقتل همسرش شد ولی هنگامی که با دلایل و مستندات پلیس روبه روشد لب به اعتراف گشود و پرده از راز جنایت برداشت.وی در این باره به مأموران گفت: هنگامی که بعد ازسرقت و جهت فرار از دست مأموران پلیس پایتخت کشور عزیزمان ایران منزل ای را در منطقه کلارآباد تهیه کردیم زندگی آرامی داشتیم ولی همه چیز به خاطر افیون و شیشه نابود شد.

من و همسرم هر دو معتاد به شیشه شده است بودیم. آن شب هر دو ما شیشه مصرف کرده بودیم و حال درستی نداشتیم.باران شدیدی در حال باریدن بود. ناگهان بی مقدمه جرو بحث کردیم. همسرم اعتقاد داشت که زندگی بدی داریم. او بارها در حالی که عصبانی بود به طرفم حمله کرد و من هم ناگهان او را هل دادم که سرش به دیوار خورد و بی حرکت روی زمین افتاد.سریع به اورژانس زنگ زدم. تا قبل از آمدن امدادگران اورژانس لباس هایش را عوض کرده و جای درگیری را تمیز کردم.وقتی گفتند او مرده است در یک لحظه از غفلت نیروهای اورژانس استفاده کرده و فرزند را برداشته و از آنجا فرار کردم.

بعد از رفتن به ترکیه فرزند را به خانواده ام تحویل دادم و از آن هنگام دیگر خبری از سرنوشتش ندارم. چون ابتدا در ترکیه زندانی شدم و بعد از آزادی و ورود به کشور عزیزمان ایران به اتهام دزدی بازداشت و زندانی شدم با توجه به این اعتراف ها، متهم با دستور بازپرس پرونده و با حضور در محل اتفاق به تشریح صحنه قتل پرداخت و سپس تا انجام تحقیقات تکمیلی با صدور قرار قانونی به زندان انتقال داده شد.

واژه های کلیدی: ایران | ترکیه | زندگی | قانونی | اورژانس | نیروهای اورژانس | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs