گرفت ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گرفت: ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث دستور قتل داشتند! گفتند قبرش آماده است / قربانی جوان

مرد جوانی بعد از ربوده شدن در بیابان های خلوت به نحوه هولناکی و با بریده شدن گلویش تا یک قدمی فوت پیش رفت ولی با یک معجزه به زندگی بازگشت.

دستور قتل داشتند! گفتند قبرش آماده است / قربانی جوان

قربانی جوان : دستور قتل داشتند! گفتند قبرش آماده است

عبارات مهم : ایران

مرد جوانی بعد از ربوده شدن در بیابان های خلوت به نحوه هولناکی و با بریده شدن گلویش تا یک قدمی فوت پیش رفت ولی با یک معجزه به زندگی بازگشت.

به گزارش رکنا، چندی پیش مرد جوانی در منزل اش در حال استراحت بود که صدای زنگ منزل به صدا در آمد و مردی ناشناس از او خواست تا خودروی شاسی بلندش را که در خیابان پارک کرده بود جابه جا کند.

دستور قتل داشتند! گفتند قبرش آماده است / قربانی جوان

این مرد که نمی دانست چه سرنوشتی در انتظارش است به جلو در منزل رفت و زمانیکه قصد داشت سوار بر خودروی بی. ام . و شاسی بلند شود چند مرد که قمه به دست داشتند به او حمله کردند و یکی از مردان ابتدا انگشت دست این مرد را نشانه قرار داد.

همایون که شوکه شده است بود با ترساندن مردان قمه کش سوار بر خودرویش شد و در حالیکه سرش زیر صندلی بود ماشین شروع به حرکت کرد.

مرد جوانی بعد از ربوده شدن در بیابان های خلوت به نحوه هولناکی و با بریده شدن گلویش تا یک قدمی فوت پیش رفت ولی با یک معجزه به زندگی بازگشت.

همایون ترسیده بود و از مردان غریبه می خواست که با او کاری نداشته باشند و حتی پیشنهاد داد که یک برگ چک 200 میلیون تومانی همراهش است و آن را در اختیار مردان غریبه و خشن قرار داد ولی آنها چک میلیونی را قبول نکردند.

خودروی لوکس به سرعت حرکت می کرد تا اینکه گوشی گوشی تلفن همراه یکی از مردان به صدا در آمد و همایون در حالیکه به مردان خشن التماس می کرد شنید که دستور فوت و دفن کردن او صادر شده است است و مردی که گوشی گوشی تلفن همراه در دستش بود گفت که قبرش را آماده کرده اند.

4 ساعت از ماجرای آدم ربایی همایون می گذشت تا اینکه ماشین در بیابان توقف کرد و مردان با کتک کاری همایون را از ماشین بیرون کشیدند و وی را نشانه ضربات چاقو قرار دادند و یکی از مردان که قصد کشتن داشت ضرباتی به گلوی همایون زد.

دستور قتل داشتند! گفتند قبرش آماده است / قربانی جوان

همایون غرق خون روی زمین افتاد ولی مردان غریبه دست بردار نبودند و یکی از آنها طناب را از دست وپای همایون باز کرد و آن را دور گردن وی انداخت و بعد از خفه کردن مرد جوان با چاقو اقدام به بریدن گلوی همایون کرد و در حالیکه فکر می کردند طعمه ارزش تسلیم فوت شده است او را در بیابان رها کردند وسوار بر خودروی لوکس پا به فرار گذاشتند.

همایون که خونریزی زیادی داشت تلاش داشت خودش را کشان کشان به بزرگراه برساند که بی هوش شد و هنوز لحظاتی نگذشته بود که صدای خودروی کامیونی به گوشش رسید و آرام چشمانش را باز کرد و همه قدرتی را که داشت به دستانش داد و توانست به آرامی دستش را اوج بیاورد و راننده کامیون با دیدن این صحنه در کنار بزرگراه توقف کرد و همایون را که با فوت دست پنجه نرم می کرد به یکی از بیمارستان های یکی ازشهرهای مرکزی کشور رساند.

مرد جوانی بعد از ربوده شدن در بیابان های خلوت به نحوه هولناکی و با بریده شدن گلویش تا یک قدمی فوت پیش رفت ولی با یک معجزه به زندگی بازگشت.

همایون که گردنش بریده شده است بود و خونریزی زیادی داشت خیلی سریع به اتاق عمل انتقال یافته شد و تحت درمان قرار داده شد و این مرد به نحوه معجزه آسایی که از فوت نجات پیدا کرده بود هنگامی که روی پاهایش ایستاد به دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران رفت و از سناریوی وحشت پرده برداشت و گفت: آنها تصور می کردند که من بر اثر شدت جراحات جان خودم را از دست می دهم. نمی دانم انگیزه آنها از این کار چه بود ولی مردان ناشناس حتی چک 200 میلیون تومانی که با من بود را دزدی نکردند. آنها بعد از رهایی ام، با خودروی من فرار کردند.

بازپرس سهرابی از شعبه نهم دادسرای ناحیه 27 پایتخت کشور عزیزمان ایران هنگامی که در برابر بیانات همایون قرار داده شد دستور داد تا تیمی از ماموران پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت دستگیری عاملان این سناریوی هولناک وارد عمل شوند.

دستور قتل داشتند! گفتند قبرش آماده است / قربانی جوان

کاراگاهان در گام نخست شماره پلاک خودروی بی. ام . و همایون را در اختیار تیم های پلیسی قرار دادند و خیلی سریع مشخص شد که مردان خشن خودروی لوکس را در کنار یکی از بزرگراه ها رها کرده اند.

با توجه به اطلاعاتی که همایون در اختیار پلیس قرار داده بود مشخص شد که آدم رباها قصد اخاذی یا دزدی نداشته اند و تنها انگیزه آنها در این پرونده قتل همایون بوده است.

تجسس های فنی ادامه داشت تا اینکه ماموران موفق به شناسایی یکی از مردان خشن شد و در عملیاتی غافلگیرانه این مرد در محاصره ماموران تسلیم شد.

این مرد در اعترافاتش گفت: من در میان راه از همدستانم جدا شدم و نمی دانم آنها بعد از رفتن من با همایون چه کرده اند و دیگر اطلاعاتی از او ندارم.

همایون به ماموران گفت: این مرد همان کسی است که در میان راه از ماشین پیاده شد و زمانیکه همدستانش مرا با ضربات چاقو نشانه قرار می دادند در بین آنها نبود.

بنا به این گزارش، در حالیکه یکی از متهمان در اختیار ماموران پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران واقع شده است است تجسس های فنی جهت دستگیری عاملان مهم این پرونده جنایی و افشای راز آنها ادامه دارد.

واژه های کلیدی: ایران | ماشین | مردان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs