گرفت ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گرفت: ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی رایزنی ظریف با همتای یونانی خود راجع به آخرین تحولات منطقه

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه در ادامه مشورت های خود در خصوص تحولات منطقه با «نیکوس کوجیاس»، وزیر امور خارجه یونان تلفنی گفت وگو و تبادل نظر کرد.

رایزنی ظریف با همتای یونانی خود راجع به آخرین تحولات منطقه

رایزنی ظریف با همتای یونانی خود راجع به آخرین تحولات منطقه

عبارات مهم : آخرین

محمدجواد ظریف عصر سه شنبه با همتای یونانی خود گفت وگو کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه در ادامه مشورت های خود در خصوص تحولات منطقه با «نیکوس کوجیاس»، وزیر امور خارجه یونان تلفنی گفت وگو و تبادل نظر کرد.

رایزنی ظریف با همتای یونانی خود راجع به آخرین تحولات منطقه

واژه های کلیدی: آخرین | وزیر امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs