گرفت ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گرفت: ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات نامه فیفا + رونمایى از حکم محرومیت طارمى و پرسپولیس

در شرایطى که کلوب و مسوولان پرسپولیس از عدم وصول نامه محرومیت فیفا خبر مى دهند، از این حکم رونمایى شد تا ماجرا کاملا جدى شود. 

نامه فیفا + رونمایى از حکم محرومیت طارمى و پرسپولیس

رونمایى از حکم محرومیت طارمى و پرسپولیس +نامه فیفا

عبارات مهم : پرسپولیس

در شرایطى که کلوب و مسوولان پرسپولیس از عدم وصول نامه محرومیت فیفا خبر مى دهند، از این حکم رونمایى شد تا ماجرا کاملا جدى شود.

به گزارش ایلنا، در میان تمام تکذیب ها و اظهار بى اطلاعى ها در نهایت حکم رسمى فیفا مبنى بر محرومیت پرسپولیس از دو نقل و انتقال آتى و همچنین جریمه نقدى و محرومیت ٤ ماهه مهدى طارمى رسانه اى شد.

نامه فیفا + رونمایى از حکم محرومیت طارمى و پرسپولیس

با این حال توصیه امیدوار کننده این حکم این است که کلوب قادر است به CAS اعلام فرجام خواهى کند تا بخشى از آن کم کردن یابد.

در شرایطى که کلوب و مسوولان پرسپولیس از عدم وصول نامه محرومیت فیفا خبر مى دهند، از این حکم رونمایى شد تا ماجرا کاملا جدى شود. 

واژه های کلیدی: پرسپولیس | محرومیت فیفا | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

نامه فیفا + رونمایى از حکم محرومیت طارمى و پرسپولیس

نامه فیفا + رونمایى از حکم محرومیت طارمى و پرسپولیس

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs