گرفت ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گرفت: ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس ، بازی دو روباه قرمز در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

تصویر امروز نشنال جئوگرافیک دو روباه قرمز را در جزیره هوکایدو ژاپن نشان می دهد. در فرهنگ ژاپن، روباه موجودی مرموز و اساطیری است و مردم معتقدند روباه قدرتی ماور

عکس ، بازی دو روباه قرمز در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

بازی دو روباه قرمز در تصویر روز نشنال جئوگرافیک /عکس

عبارات مهم : تصویر

تصویر امروز نشنال جئوگرافیک دو روباه قرمز را در جزیره هوکایدو ژاپن نشان می دهد. در فرهنگ ژاپن، روباه موجودی مرموز و اساطیری است و مردم معتقدند روباه قدرتی ماورایی دارد. به همین علت ژاپنی ها ارزش و احترام زیادی جهت روباه ها قائل هستند.

واژه های کلیدی: تصویر | روباه | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs