گرفت ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گرفت: ایران ماشین مردان اخبار حوادث

گره کور در پرونده «گولچ» و پرسپولیس

با گذشت حدود یک سال از شکایت آنتونی گولچ و کلوب پرسپولیس از یکدیگر هچگونه حکمی از سوی فیفا صادر نشده است.  گره کور در پرونده «گولچ» و پرس..

ادامه مطلب

بازگشت رحمتی به خاطر رقم قرارداد او نبود ، جباری از استقلال اخراج نشده

عضو هیات مدیره کلوب استقلال گفت:جباری از استقلال اخراج نشده و در این هفته در مورد وی اظهار نظر رسمی صورت خواهد گرفت.  جباری از استقلال..

ادامه مطلب